Update Beringe Buiten

Beste leden,

 • Zoals jullie weten zijn vanaf medio 2010, RKvv BEVO, TV BEVO en JWB in gesprek over hun huisvesting en gezamenlijke toekomst.
 • De accommodatie van voetbalvereniging Bevo voldoet al jaren niet meer en is ook niet meer op te knappen met een verbouwing.
 • De tennisaccommodatie van TV BEVO ligt erg afgelegen en zorgt voor onveilige situaties. Daarnaast is het gebouw toe aan een update.
 • De JWB zit al jaren in een tijdelijke huisvesting, enkele containers die dienst doen als clublokaal. Het clublokaal is volledig afgeschreven en dringend aan vervanging toe. 

De behoefte tot nieuwe huisvesting evolueerde in gesprekken tot een visie en plan voor een open sport-, beweeg– en ontmoetingspark ván en vóór de gehele Beringse gemeenschap. Met bestuurders, diverse werkgroepen en omwonenden zijn gesprekken gevoerd en plannen verder uitgewerkt. Van hieruit is de visie, situering en fasering van het plan Beringe Buiten opgesteld.

Het huidige plan omvat voor de 3 initiatief nemende verenigingen o.a.

 • Nieuw duurzaam gebouw met o.a. kleedlokalen, ontmoetingsruimtes, bestuur/secretariaat ruimte, opslag en berging, praktijkruimte, EHBO/fysio ruimte.
 • Opwaardering voetbalveld
 • Nieuwe (LED) verlichting sportvelden
 • Nieuwe ballenvangers en veldafrastering voetbal
 • Verplaatsing tennisvelden
 • Nieuwe parkeerplaatsen

Naast de initiatief nemende verenigingen hebben diverse partners zoals een fysiotherapie praktijk, Hoera Kindcentra en Prisma meer dan belangstelling om onderdeel uit te maken van dit open park en al zijn voorzieningen. Mede het multifunctionele en continue (ook overdag) gebruik van de omgeving maakt een financiële haalbaarheid mogelijk. 

Na de visie en plan bepaling zijn we, na maandenlange intensieve gespreken van de initiatiefgroep met de gemeente Peel en Maas en de provincie Limburg, nu op een punt gekomen dat onze beschreven business case door beide partijen gedragen wordt o.b.v. financiële haalbaarheid en onderbouwingen.

Kortom wat is er nu:

 • Het haalbaarheidsonderzoek en visieplan zijn afgerond.
 • De bouwschetsen zijn klaar.
 • De gemeente en de provincie zijn erg positief en hebben een financiële bijdrage toegezegd.

Het moge echter duidelijk zijn dat willen we dit plan ván en vóór Beringe en zijn toekomstige generaties daadwerkelijk kunnen realiseren, wij als Beringse gemeenschap en huidige leden ook aan zet zijn om een  financieel steentje bij te dragen en in een later stadium onze ondersteuning te bieden bij de daadwerkelijke realisatie.

 Ook jij kunt een financieel steentje bijdragen middels deelname aan een obligatielening. Een obligatielening is een geldlening en een veel beproefd middel om investeringen te financieren. Wanneer we met z’n allen in Beringe een klein deel van ons spaargeld inzetten voor de obligatielening, kunnen we samen Beringe Buiten realiseren. Door het kopen van één of meerdere obligaties wordt u als het ware voor een deel mede-eigenaar van het nieuwe sport- ,beweeg– en ontmoetingspark van Beringe.

 Aangaande deze obligatielening zal er een informatiebijeenkomst gehouden worden op woensdag 27 September om 19:30 uur in de Wieksjlaag in Beringe. Tijdens deze avond leggen we meer uit over de status van het plan, de verder te nemen stappen en de details van het afnemen van obligaties.

  Kom ook en steun dit initiatief ván en vóór Beringe en zijn toekomstige generaties!

Voor informatie over Beringe Buiten en digitale inschrijving voor de obligatielening ga naar  www.beringebuiten.nl

 

Geplaatst in: Nieuws|Geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *