Nieuwe leden / introducé

We zijn een gezellige club van ongeveer 140 leden. We tennissen op een drietal SmashCourt banen en kunnen, mits sneeuwval, het gehele jaar door gebruik maken van deze banen.

Vrij tennissen
Er kan iedere dag vrij getennist worden van ’s morgens 8.00 uur tot ’s avonds 23.00 uur. Jeugdleden kunnen tot 19.00 uur gelijk inschrijven met senioren, daarna hebben senioren altijd voorrang. Competitie en toernooien hebben voorrang op vrij tennissen. Zijn er banen beschikbaar, dan kan hier vrij op worden getennist, tenzij de (competitie)leiding anders beslist. In de winterperiode maken we gebruik van een schema waarbij leden een baan kunnen reserveren. Vanaf eind maart is de kantine van 19.30 uur tot 23.00 uur geopend. Leden draaien 1 a 2 keer kantinedienst per jaar.

Tennislessen
De lessen worden verzorgd door Personal Tennis. Zie de pagina tennislessen voor meer informatie.

Jaarlijks worden er allerlei activiteiten georganiseerd, waaronder clubkampioenschappen en gezelligheidstoernooien. Via mail en infobulletin, welke enkele keren per jaar uitkomt, wordt je hiervan op de hoogte gehouden. Data van competitie, toernooien, lessen, etc. vindt je tevens op het prikbord in de hal en op deze website.

Vragen?
Ontvang je (nog) geen mail van ons, stuur dan een berichtje naar info@tvbevo.nl. Zijn er vragen of onduidelijkheden? Dan kun je contact met ons opnemen via het contactformulier of telefonisch via 0773072067.

Introducéregeling

Wil je graag iemand uitnodigen om een balletje te slaan op onze tennisbanen. Dat kan! Maak gebruik van onze introducéregeling.

  • Kosten zijn  €3,-  per keer.
  • Aanvraag in de kantine van de vereniging of bij een van de bestuursleden.
  • Na betaling ontvang je een tijdelijk pasje.
  • Hiermee kun je gebruik maken van de banen via het afhangbord.
  • Maximaal 2 x per jaar kun je gebruik maken van de introducéregeling.
  • Wil je in de zomermaanden vaker gebruik maken van de tennisbanen, dan is een zomerarrangement misschien interessant.

Zomerarrangement
De vereniging biedt ook de mogelijkheid voor een zomerarrangement. Hiermee kan gedurende 3 zomermaanden (juni-juli-augustus) gebruik gemaakt worden van de tennisbanen. Voor de jeugd kost dit arrangement € 25,- en voor senioren € 35,-.