Commissies

Bestuur TV Bevo

  • Cor Kessels – voorzitter
  • Sjaak Joosten – penningmeester
  • Linda Korsten – secretariaat en ledenadministratie
  • Kristel Janssen – secretariaat en Deuce
  • Ruud Peeters – kantinecommissie
  • Anja Titulaer – sportcommissie
  • Henk van Oyen – technische commissie

P.R. Commissie

Deuce:

  • Kristel Janssen
  • Hanneke van Horen (RozzRood)

Website:

  • Frans Bos

Sponsorcommissie

  • Sjaak Joosten
  • Tom Geurts

Technische commissie

Technisch onderhoud:

  • Tom Geurts
  • Jo Bos
  • Cor Kessels
  • Henk van Oyen
  • John Kusters

Terrein onderhoud:

  • Tom Geurts
  • Jo Versleeuwen
  • Wieke Steeghs
  • Ves Jacobs
  • Johan Kessels

Sportcommissie

  • Anja Titulaer (voorzitter)
  • Frans Bos (competitieleider)
  • Luc van Roij (competitieleider en toernooileider)
  • Hans Sijben
  • Henry Bankers

Ontspanningscommissie

Kantine commissie:

  • Ruud Peeters voorzitter
  • John van de Pasch
  • Twan Verhaegh
  • Monique Janssen
  • Carry de Groot
  • Ludie Hendrix

Feestcommissie:

  • Ruud Madou
  • Fieke Arnoldussen
  • Anouk Zelen
  • Fien Kusters
  • Anja Hendrix
  • Leon Wijhers

Commissie ledenwerving en -behoud

  • Linda Korsten
  • Monique Peeters
  • Kristel Janssen

Kascontrole commissie

  • Monique Peeters
  • Luc van Roij