Baanbezetting

Vrij tennissen
Er kan iedere dag vrij getennist worden van ’s morgens 8.00 uur tot (vanaf 31 maart) ’s avonds 23.00 uur. Jeugdleden kunnen tot 19.00 uur gelijk inschrijven met senioren, daarna hebben senioren altijd voorrang.

Competitie en toernooien hebben voorrang op vrij tennissen. Zijn er banen beschikbaar, dan kan hier vrij op worden getennist, tenzij de (competitie)leiding anders beslist.

Tennislessen
Er worden dit jaar weer tennislessen aangeboden. Deze lessen zullen gegeven worden in het voorjaar en najaar. Klik hier voor meer informatie over tennislessen.

Ook via mail en infobulletin, welke enkele keren per jaar uitkomt, wordt je op de hoogte gehouden van de verschillende activiteiten. Data van competitie, toernooi, tennislessen, etc. vindt je ook op het prikbord in de hal.