Beringe Buiten

Wat is Beringe Buiten

Het doel van Beringe Buiten is een ‘open ´ sport-, bewegings- en ontmoetingsplek die verbindt, verrijkt en verenigt. Hier kun je individueel en in verenigings- of groepsverband sporten en bewegen, maar er is ook ruimte voor activiteiten op het gebied van zorg-, re-integratie, onderwijs en cultuur.

Beringe Buiten, als onderdeel van dorpscoöperatie Steingood, gaat gericht aan de slag om activiteiten en programma’s aan te bieden die aanvullend zijn op de activiteiten van de initiële initiatiefnemers zijnde Voetbalvereniging BEVO, tennisvereniging BEVO en Jeugdwerk Beringe (JWB).

Initiatief gestart in 2010

In Beringe gingen de voetbal- en tennisvereniging en stichting jeugdwerk in 2010 met elkaar in gesprek over hun gezamenlijke toekomst, waarbij nadrukkelijk een directe relatie is gelegd met de kwaliteit van leven in Beringe. De vele gesprekken en verkenningen die daarna door een opgerichte stuurgroep samen met het dorp werden gevoerd, hebben nu, zes jaar later, geleid tot een uitgewerkt en doorgerekend plan met de naam Beringe Buiten. Het plan omhelst de realisatie van een ‘open’ sport-beweeg- en ontmoetingspark van en voor Beringe dat door dorpscoöperatie Steingood zal worden geëxploiteerd. De voorzieningen hiervoor willen we  daarbij centraliseren op de huidige locatie aan de Pastoor Geurtsstraat.

Samenwerking en aanvulling binnen de kern Beringe

Het initiatief Beringe Buiten is gericht op buiten activiteiten, waarin sport, bewegen en ontmoeten centraal staan. Deze buitenactiviteiten en de bijbehorende beoogde voorzieningen zijn derhalve aanvullend op de reeds aanwezige voorzieningen gericht op binnen activiteiten zoals gezamenlijk beheerd door dorpscoöperatie Steingood.

Beringe Buiten zal naast de Wieksjlaag en de pastorie onder het beheer van de dorpscoöperatie Steingood komen te vallen om zodanig een optimale samenwerking zonder onderlinge concurrentie te kunnen waarborgen. Vanuit deze opzet zal de dorpscoöperatie de komende jaren o.a. ook verdere verbindingen met maatschappelijke partijen in het onderwijs, de zorg en het sociale domein aangaan.

Het plan Beringe Buiten kiest voor nieuwe wegen en eigentijdse waarden en principes van samenwerking, gemeenschapszin, zelfsturing en eigenaarschap.

‘Open’ omgeving

Het initiatief Beringe Buiten staat voor de ‘open’ club gedachte die gelooft in de onbegrensde mogelijkheden van sport en bewegen, jezelf ontwikkelen en om mensen te verbinden.

De ‘open’ omgeving van Beringe Buiten kenmerkt zich door een letterlijk dan wel figuurlijk open karakter waarbij alle coöperatieleden, verenigingen en bedrijven alsmede andere bezoekers gebruik kunnen maken van de aangeboden voorzieningen. Ook niet-leden of niet aangesloten sporters kunnen gebruik maken van de ‘open’ sport-, beweeg- en ontmoetingsomgeving die Beringe Buiten is.

Kern van de buitenactiviteiten is ontmoeten en verbinden, middels sport, spel en bewegen.
Door het creëren van deze bewegingsomgeving voor jong en oud, zal een sociale cohesie ontstaan waaruit het zorgen voor elkaar verder zal uitgroeien dan wel worden verstevigd.

Programma’s
Heeft U ideeën over activiteiten en programma’s die mogelijk passen binnen deze ‘open’ omgeving en visie van Beringe Buiten, laat het ons weten!  Doel is dat het een plan ván en vóór Beringe gaat worden, waarbij we zoveel mogelijk ideeën en initiatieven vanuit de Beringse gemeenschap (niet-commercieel dan wel kleinschalig commercieel gebruik) willen bedienen.

Contact

Voor vragen en of informatie kunt u contact opnemen met:
John Smedts (john.smedts@ziggo.nl)
Peter Minten (peter_minten@hotmail.com)
John Theunissen (john.theunissen@vodafonethuis.nl)

Samen willen we werken aan de toekomst van Beringe

Geplaatst in: Nieuws|Geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *